Paisaje de cosecha de trigo en Xinjiang, China
( currpage / NumPages )